top of page

מחבר גמיש חסין אש 75 מ"מ

machbar75.png

מחבר גמיש חסין אש 75 מ"מ

פרופיל חיבור גמיש לתעלות פח. איכות מעולה ובאישור מכון התקנים הישראלי

לביצוע הזמנה                                                                                 לחזרה לאביזרים משלימים

bottom of page