top of page

בידוד נגד אש / בידוד קרמי לצינורות

מבחר תעלות מיזוג אויר עגולות, חשופות ותעלות פח למזגנים

תעלות מיזוג אויר עגולות בידוד קרמי / בידוד נגד אש מסוגים שונים ובאיכות מעולה, יבוא תעלות מיזוג אויר חשופות בבלעדיות על ידי סלילוק ובאישור מכון התקני הישראלי.

 

לפרטים על בידוד נגד אש, תעלות פח למזגנים וכל אחד מסוגי הבידוד הקרמי לצנרת, אנא לחצו על המוצר המתאים.

בידוד קרמי מצופה אלומיניום המיוצר בארה"ב ובעל תווי תקן ASTM-2336  ו-UL. מיועד לציפוי תעלות שמן, פינוי עשן ופח שחור. 

תעלות מיזוג אויר חשופות מיובאות בלעדית על ידי סלילוק באישור מכון התקנים הישראלי.

לביצוע הזמנה

תעלות מיזוג אויר עגולות בידוד נגד אש (בידוד קרמי) באיכות מעולה המיובא בבלעדיות על ידי סלילוק באישור מכון התקנים הישראלי.

לביצוע הזמנה

bottom of page