top of page
machbar-150.png

מחבר גמיש חסין אש 150 מ"מ

מחבר גמיש חסין אש 150 מ"מ

פרופיל חיבור גמיש לתעלות פח. איכות מעולה ובאישור מכון התקנים הישראלי

לביצוע הזמנה                                                                                 לחזרה לאביזרים משלימים

bottom of page