top of page
sell-flexible-duct-connector.jpg

מחבר גמיש חסין אש 100 מ"מ

מחבר גמיש חסין אש 100 מ"מ

פרופיל חיבור גמיש לתעלות פח. איכות מעולה ובאישור מכון התקנים הישראלי

לביצוע הזמנה                                                                                 לחזרה לאביזרים משלימים

bottom of page