sell-flexible-duct-connector.jpg

מחבר גמיש חסין אש 100 מ"מ

מחבר גמיש חסין אש 100 מ"מ

פרופיל חיבור גמיש לתעלות פח. איכות מעולה ובאישור מכון התקנים הישראלי

לביצוע הזמנה                                                                                 לחזרה לאביזרים משלימים