top of page
img (10).jpg

בגד מגולוון לבידוד קרמי

בגד מגולוון לבידוד קרמי

מיועדות לחביקת יריעות הבידוד לתעלה ומותאמות לעמידה בתקן האמריקאי.

לביצוע הזמנה                                                                                 לחזרה לאביזרים משלימים

bottom of page