img (11).jpg

אבזם נירוסטה לבנד

אבזם נירוסטה לבנד

אבזם נירוסטה זה מיועד לשימוש עם חבקים ברוחב 16 מ"מ ומצריך שימוש בצבת נעילה.

לביצוע הזמנה                                                                                 לחזרה לאביזרים משלימים